Heatherland Shelties

Heatherland's You Lite Up My Life

                            " Ava"                          

Heatherland's She Loves Me

                                 "Daisy"

Heatherland's Dream a Little Dream

                           "Tessa"

Heatherlands Bobby Socks                                "Sox"